terug naar overzicht

Korte enquête nieuw lesmateriaal

12 oktober 2022 — Wetenschapsknooppunt Leiden

De Universiteit Leiden ontwikkelt lesmateriaal en activiteiten voor perspectiefgericht onderwijs en vraagt uw medewerking om te bepalen welke thema's en vorm voor basisscholen het meest gewenst zijn, zodat ons aanbod daar goed op aansluit.

Curriculum

Het ICLON heeft het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs uitgewerkt in twintig manieren van kijken, denken en werken die we perspectieven of brillen noemen. Met deze perspectieven kan elk onderwerp of thema vanuit verschillende kanten worden bevraagd en gaan leerlingen op zoek naar antwoorden. Bovendien ontdekken leerlingen in dit proces wat zij zelf en anderen belangrijk vinden. Perspectieven openen dus een wereld voor de leerling en de leerling voor de wereld.

Nieuw aanbod

Het Wetenschapsknooppunt Leiden zal in co-creatie met leerkrachten en wetenschappers van de Young Academy Leiden (YAL) gastlessen/kindercolleges ontwikkelen, waarin de perspectieven en het onderzoek van de wetenschappers centraal staan. Het idee is dat de gastlessen of  kindercolleges worden gegeven door wetenschappers en de voorbereidende les en de verwerkingsles worden gegeven door de eigen leerkracht van de klas, op basis van kant en klaar lesmateriaal. Deze cyclus kan aansluiten bij bijvoorbeeld burgerschapsvorming of de kerndoelen behorend bij wereldoriëntatie.

Enquête

Graag horen we van zo veel mogelijk scholen welke voorkeuren er zijn voor thema’s, wat geschikte periodes in het jaar zijn, of er een meest geschikte dag in de week is, of er een voorkeur is voor een gastles in de klas of een kindercollege op de universiteit, wat de ideale tijdsduur van de verschillende onderdelen zou zijn en of u belangstelling heeft om mee te werken aan co-creatie of een pilot. U kunt het allemaal kwijt in onze korte enquête!