terug naar overzicht

Kwartiermakers Toptalenten gestart

21 november 2014 — Wetenschapsknooppunt EUR

Twee kwartiermakers Toptalenten Zuid-Holland werken samen met Wetenschapsknooppunt ZH om van www.talentstimuleren.nl een levend platform te maken. Helpt u mee?

Doel

Het opzetten van een landelijk talentnetwerk is onderdeel van het Plan van Aanpak Toptalenten van staatssecretaris Sander Dekker. Doel is de slimste 3 tot 5% leerlingen die elke schoolklas telt meer uitdaging te bieden. Maar het gaat niet alleen om cognitief talent; ook sociaal, ondernemend, sportief, creatief en praktisch talent krijgt de aandacht die het verdient. Doel is dat scholen en onderwijspartners elkaar weten te vinden en gebruik kunnen maken van elkaars ervaringen en expertise.

Rol kwartiermakers

Annebeth Simonsz is aangesteld als kwartiermaker ZH voor het voortgezet onderwijs; Janneke Breedijk voor het primair onderwijs. Zij hebben reeds een digitale vragenlijst naar alle scholen in de provincie gestuurd om zicht te krijgen op wat er al gebeurt. Aansluitend gaan zij in gesprek met zo veel mogelijk scholen, zowel op bestuursniveau als op praktisch, uitvoerend niveau. Zo leggen zij verbindingen tussen vraag en aanbod op het gebied van talentontwikkeling.

Rol Wetenschapsknooppunt ZH

De doelstellingen van Wetenschapsknooppunt ZH en het talentnetwerk sluiten nauw op elkaar aan. Scholen die actief participeren bij het Wetenschapsknooppunt zijn reeds aan de kwartiermakers doorgegeven voor de inventarisatie waar ze tot eind 2014 aan werken. Verder houden we periodiek contact om waar mogelijk de krachten te bundelen.

Wat kunt u doen?

Meld uw school aan bij www.talentstimuleren.nl. Dan maakt u zichtbaar wat uw school al doet op het gebied van talentontwikkeling en kunnen andere scholen u vinden. Zo leggen we met elkaar de basis voor een duurzaam netwerk.