terug naar overzicht

Lees- en kijkonderzoek

3 juni 2020 — Wetenschapsknooppunt Leiden

De afdeling Onderwijswetenschappen aan Universiteit Leiden doet onderzoek naar begrijpend lezen en begrijpend kijken. Helpt u mee?

Begrijpend lezen

Het onderzoek is deel van een groot project, waarvan het uiteindelijke doel is om te bepalen of het mogelijk is om vaardigheden te oefenen die belangrijk zijn voor begrijpend lezen, zonder hiervoor geschreven tekst te hoeven gebruiken. Voor dit online onderzoek worden deelnemers gezocht. Stuur dit bericht s.v.p. door naar mogelijk belangstellende ouders.

Voorwaarden voor deelname

 • Het onderzoek vindt plaats in de maanden juni en juli.
 • Het onderzoek kan alleen worden uitgevoerd op een laptop of computer, dus niet op een tablet of smartphone. Een stabiele internetverbinding is vereist.
 • Kinderen kunnen meedoen aan het onderzoek als aan onderstaande criteria wordt voldaan:
  1. Het kind zit op dit moment in groep 6, 7 of 8 van het regulier
  basisonderwijs.
  2. Het kind heeft geen last van zicht- of gehoorproblemen die een
  belemmering vormen bij het lezen van teksten en/of bekijken van video’s.

Het onderzoek

 • Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten, inclusief pauzes.
 • De kinderen die meedoen lezen twee teksten en bekijken twee video’s. Over elke video of tekst beantwoorden ze een aantal vragen.
 • De taken van het onderzoek worden zelfstandig door het kind uitgevoerd. Het is niet de bedoeling dat het kind geholpen wordt bij het beantwoorden van de vragen.
 • De dag en tijdstip mogen zelf gekozen worden, bij voorkeur binnen een week na aanmelding.

Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig en vrijblijvend. Het is op elk moment mogelijk te stoppen. Daar hoeft geen reden voor gegeven te worden. Het heeft ook geen nadelige gevolgen.

Deelname

Voor deelname aan het onderzoek dienen zowel de ouder(s) als het kind via een online verklaring toestemming te geven voor deelname. Ouders worden verzocht om de toestemmingsverklaring samen met hun kind door
te nemen, zodat hij/zij goed begrijpt wat het onderzoek inhoudt.

 • De toestemmingsverklaring voor de ouder/verzorger kunt u vinden via deze link.
 • De toestemmingsverklaring voor het kind is te vinden via deze link.

Wanneer het onderzoeksteam beide formulieren heeft ontvangen, zal een medewerker contact opnemen om de link naar het onderzoek door te sturen.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben vóór, tijdens of na het onderzoek, dan kunt u altijd contact opnemen met het onderzoeksteam via lees.kijk.onderzoek@gmail.com. Het onderzoeksteam bestaat uit: