terug naar overzicht

Lerende leerkrachten gezocht!

5 oktober 2020 — Wetenschapsknooppunt Leiden

Enthousiaste scholen en leerkrachten worden uitgenodigd om deel te nemen aan onderzoek naar het samen leren van leerkrachten. Uw school gaat aan de slag met een eigen leervraag en ontvangt daarbij inhoudelijke en procesgerichte ondersteuning.

Onderzoek Leve de Lerende Leerkracht!

Veel scholen stimuleren samen leren van leerkrachten. Scholen waar leerkrachten goed samenwerken, hebben over het algemeen hogere leerlingenresultaten. Hoe geef je het samen leren nu goed vorm?

Doel van dit onderzoek is meer inzicht in de reflectieve dialoog bij basisschoolleerkrachten en hoe we het leren van onze eigen onderwijspraktijk in de toekomst goed vorm kunnen geven.

Wat wordt er gevraagd?

Voor het onderzoek worden enthousiaste groepjes van vijf à zes docenten gezocht die gedurende één schooljaar (2020-2021) samenkomen en in gesprek gaan over onderwijsgerelateerde zaken. De school bepaalt zelf de inhoud; passend bij de behoeften van de leerkrachten en de schooldoelen. Voorbeelden zijn: leerlijn rekenen, analyseren van leerlingenresultaten of samen lessen ontwerpen. Er vinden vijf tot zes bijeenkomsten plaats en een startbijeenkomst en evaluatie/afsluiting.

Opbrengsten voor de school

Dit onderzoek biedt scholen en leerkrachten een unieke kans om het leren van en met elkaar te versterken. De onderzoeker plant en bereidt samen met een collega van de school de bijeenkomsten voor om het gesprek te stimuleren. Er worden ervaringen uitgewisseld, kennis gedeeld en geëxperimenteerd in de praktijk. Opbrengsten voor de school kunnen zijn: beter inzicht in onderwijsbehoeften van leerlingen, nieuw lesmateriaal, afspraken over doorgaande leerlijn of verbeterd instructiegedrag van leerkrachten. De school ontvangt inhoudelijke en procesgerichte ondersteuning bij de organisatie en invulling van de werkgroep en draagt tegelijkertijd bij aan wetenschappelijke inzichten over samen leren van leerkrachten in het basisonderwijs.

Interesse?

Voor vragen of meer informatie is het mogelijk om contact op te nemen met Simone Rijksen via s.rijksen@iclon.leidenuniv.nl

Ik kom graag langs voor verkennend gesprek over de mogelijkheden op jullie school.

Simone Rijksen combineert haar werk als leerkracht in het basisonderwijs met een promotieonderzoek naar het leren van leerkrachten bij het ICLON aan de Universiteit Leiden.