terug naar overzicht

Nascholingsdag ‘Kiplekker’

13 mei 2022 — Wetenschapsknooppunt Leiden

Wat is het recept om je kiplekker te voelen? Tijdens deze vakoverstijgende nascholingsdag staat de mentale en fysieke gezondheid van leerlingen centraal.

PO en VO

De nascholingsdag vindt plaats op dinsdag 7 juni 2022 van 16:00 – 20:30 uur, inclusief diner. Deze nascholingsdag is bedoeld voor professionals in het basis- en voortgezet onderwijs en gaat over het welbevinden van je leerlingen, zowel sociaal, fysiek als mentaal. Hoe gaat het nu met het welzijn van je leerlingen, zitten ze lekker in hun vel? Wat kun je doen in je dagelijkse onderwijspraktijk? Het blijvend aandacht besteden aan het welbevinden van je leerlingen levert enorm veel winst op.

Wetenschappelijke kennis en praktijk

Specialisten van onder andere de Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit Rotterdam en docenten uit de regio komen aan het woord in diverse workshops waaruit u kunt kiezen over thema’s zoals mentale veerkracht, stress, de kracht van obstakels, bewegend leren en motivatie. Zij beschikken niet alleen over wetenschappelijke kennis, maar zijn daarnaast ook vanuit de praktijk zeer deskundig, waar deelnemers in hun eigen onderwijs hun voordeel mee kunnen doen.

Waarom zou je komen?

  • Je ontmoet andere collega’s uit het primair en voortgezet onderwijs – wie weet welke eyeopeners dit oplevert;
  • Je krijgt een lekkere maaltijd;
  • Je kunt je vragen kwijt bij experts;
  • Je komt met nieuwe inzichten en ideeën terug op school.

Programma

Bekijk het volledige programma van de nascholingsdag (pdf).

Locatie en tijd

De studiedag wordt gehouden op dinsdag 7 juni van 16.00 tot 20.30 uur in het Pieter de la Courtgebouw te Leiden. Deze locatie bevindt zich op 5 minuten loopafstand van het station Leiden Centraal (uitgang station richting LUMC).

Kosten en aanmelding

Het inschrijfgeld bedraagt €135 inclusief diner. U kunt zich voor de nascholingsdag sinschrijven via het online aanmeldingsformulier. Deelnemers die het volledige programma hebben bijgewoond ontvangen aan het einde van de dag een nascholingscertificaat.

Annulering

Bij annulering van deelname voor dinsdag 31 mei 2022 zijn wij genoodzaakt €25 administratiekosten per aanmelding in rekening te brengen. Indien deelname op of na deze datum wordt geannuleerd is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Annuleren kan alleen schriftelijk (per mail of per brief). Vervanging door een collega is toegestaan.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot Mariska Huisman, coördinator ICLON nascholing, nascholing@iclon.leidenuniv.nl. Inhoudelijk coördinator: Katy Lips