terug naar overzicht

Nieuw boek in reeks ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in’

10 maart 2014 — Wetenschapsknooppunt Delft

Onze collega's van Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit hebben een nieuw boek uitgebracht waarin stap voor stap wordt beschreven hoe je kinderen kunt begeleiden bij het opzetten van hun eigen onderzoek.

Wetenschappelijke doorbraken de klas inHoe maak je basisschoolleerlingen enthousiast voor wetenschap? Hoe besteed je aandacht aan talentontwikkeling? En hoe stimuleer je een onderzoekende houding bij kinderen? Wetenschap toegankelijk maken voor leerlingen is een uitdaging. Het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen (WKRU) heeft daarom voor leraren de boekenreeks ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in! uitgebracht. Wetenschappelijk vooraanstaand onderzoek is vertaald naar onderzoeksactiviteiten voor het basisonderwijs. Stap voor stap wordt beschreven hoe je kinderen kunt begeleiden bij het opzetten van hun eigen onderzoek. Sinds kort is er een nieuw boek ‘Waarnemen en bewegen, Onder invloed en Gevaarlijke ideeën’.

Drie nieuwe toponderzoeken als thema

Drie wetenschappelijke doorbraken van de verkregen Radboud Science Awards 2012, ‘Perceptie en Actie in Beweging’ (Prof. dr. Pieter Medendorp), ‘Ontstaan van vroege afhankelijkheid van middelen’ (Prof. dr. Rutger Engels) en ‘Gevaarlijke ideeën: Moeten er grenzen zijn aan wat wij mogen zeggen?’(Dr. Leen Spruit), vormen de leidende thema’s in het derde inspiratieboek. Onder leiding van het WKRU werkten wetenschappers van de Radboud Universiteit Nijmegen, leraren uit het basisonderwijs en pabo-studenten in projectteams samen aan de vertaling van deze thema’s naar onderzoeksactiviteiten voor het basisonderwijs. De didactiek van het onderzoekend leren staat hierbij centraal.

Kinderen hebben eigen onderzoek gedaan en zochten naar antwoorden op vragen als:

  • ‘Beïnvloedt de temperatuur van het water je zwemkunsten?
  •  ‘Wanneer en waarom begonnen mensen met roken?’
  • ‘Hoe denken jonge en oude mensen over ‘gevaarlijke ideeën’?’

Website

Ter ondersteuning van het boek zijn alle projecten gefilmd. De filmpjes tonen activiteiten, interviews met pabo-studenten en leraren en leerlingen die zelf vertellen over hun eigen onderzoek(sopzet) en uitvoering. Per stap van onderzoekend leren zijn filmpjes en (les)materialen beschikbaar op de website: www.wetenschappelijkedoorbrakendeklasin.nl.

Boekenreeks ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in!’:

De boekenreeks bestaan inmiddels uit drie titels:

  1. Angst, Grafeen en Denkbeelden over het begin
  2. DNA, Gedrag en Infecties onder de loep
  3. Waarnemen en bewegen, Onder invloed en Gevaarlijke ideeën

Bestellen

Klik hier.