terug naar overzicht

Nieuw thema Erasmus Junior College

11 mei 2023 — Wetenschapsknooppunt EUR

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.

Vanaf aankomend najaar kunnen wij het thema Duurzaamheid als nieuw thema binnen onze Erasmus Junior Colleges aanbieden.

In de lessenreeks Duurzaamheid maken leerlingen kennis met begrippen als duurzaamheid, klimaat en duurzame ontwikkelingsdoelen. de leerlingen maken door middel van verschillende onderzoeken inzichtelijk in hoeverre zij en hun school duurzaam handelen en hoe zij op verschillende onderwerpen bij kunnen dragen aan een duurzamer klimaat.

Het Erasmus Junior College biedt intensief verrijkingsonderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen en is bij uitstek geschikt om in te zetten in een bovenbouw-plusklas op de basisschool. Aan de hand van de onderzoekscyclus gaan de kinderen, onder begeleiding van een van onze speciaal getrainde student-docenten, stap voor stap door een onderzoek en leren ze spelenderwijs academische vaardigheden die ze in hun hele leven nodig zullen gaan hebben!

De lessenreeks Duurzaamheid is alleen geschikt als er eerder al andere lessenseries van EJC zijn gevolgd.

Meer informatie over het Erasmus Junior College vindt u op www.eur.nl/ejc