terug naar overzicht

Nieuwe Wetenschapsprojecten voor het VO

30 april 2015 — Wetenschapsknooppunt EUR

Naast de lessen op de basisschool start het Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam met twee nieuwe projecten voor leerlingen uit vwo 2 en 3: het Erasmus Science Programme en het Erasmus Discovery Programme.

Erasmus Science Programme

IMG_1524IMG_1524Het Erasmus Science Programme is een verrijkingsproject waarbij excellente leerlingen uit VWO 2 en 3 in 10 weken zelf een onderzoek uitvoeren onder begeleiding van EUR studenten en professoren in de thema’s ‘De Grote Stad’ en ‘Ons brein en de Vrije Wil”. Begin maart verzorgden de professoren van verschillende faculteiten de openingscolleges en gaven daarmee het startschot voor de twee onderzoeksthema’s. De leerlingen van de deelnemende scholen zitten nu middenin het onderzoek, en doorlopen de stappen van de onderzoekscyclus. De eindresultaten van de verschillende onderzoeken zullen de leerlingen presenteren op de EUR.

Erasmus Discovery Programme

Voor VWO-3 leerlingen worden Discovery Programmes samengesteld in het kader van wetenschapsoriëntatie en de profielkeuze. In een middag maken leerlingen aan de hand van een openingscollege over wetenschap, een themacollege en diverse opdrachten kennis met de universiteit en enige wetenschappelijke perspectieven in de thema’s: ‘Waarom zijn we allemaal anders?’ en ‘Ondernemerschap’.

Op verzoek van de middelbare scholen wordt zowel een theoretische component als een meer ervaringsgericht onderdeel uitgewerkt. Doel is meer bewustwording te creëren bij de leerlingen over de relatie tussen profiel en studiekeuze en mogelijke beroepsvraagstukken; daarnaast helpt een bezoek aan de EUR natuurlijk om een concreter beeld te creëren van studeren aan een universiteit.

Het is de bedoeling beide programma’s vanaf september voor alle scholen uit de regio open te stellen.