terug naar overzicht

Onderzoek ontdekkend leren

13 maart 2018 — Wetenschapsknooppunt Leiden

Hoe reageren de hersenen van kinderen op nieuwe informatie tijdens het leren over natuurkundige proefjes? De Universiteit Leiden onderzoekt dit met EEG (elektro-encefalogram) en zoekt hiervoor deelnemers.

Onderzoek

In de hersenen worden door middel van elektrische pulsen signalen doorgegeven tussen de hersenen. In het onderzoek wordt deze activiteit in de hersenen van kinderen gemeten met gebruik van een EEG (elektro-encefalogram), een veilige en pijnloze manier om hersenactiviteit te meten. Tijdens het EEG-onderzoek krijgen kinderen een soort badmuts met sensoren op. Deze sensoren zijn kleine metalen plaatjes die de elektrische signalen van de hersenen registreren. Ondertussen spelen de kinderen een spelletje op de computer!

Deelnemers

Voor dit onderzoek zoeken de onderzoekers (ouders van) 5 – 6,5-jarigen die het leuk vinden om mee te doen. Aanvullende informatie over het onderzoek is opgenomen in onderstaande brochure en in de brief voor de ouders. Direct aanmelden is mogelijk via onderstaande link.

Contact

Wij stellen het op prijs indien u deze informatie onder de aandacht brengt van ouders van potentiële deelnemers. Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met dr. Jo van Schaik: j.e.van.schaik@fsw.leidenuniv.nl.