terug naar overzicht

Ontdekken, denken, doen!

6 februari 2020 — Wetenschapsknooppunt EUR

Hoe zorg je als kind dat je het maximale uit jezelf haalt? En hoe begeleidt u, als ouder, dit? Kom naar de inspiratieavond voor ouders en leerlingen op 8 april.

Hoe kun je vanuit nieuwsgierigheid ontdekken hoe de wereld in elkaar zit? Welke rol speelt de leerkracht? Wetenschap en techniek is meer dan het doen van grote onderzoeken en proefjes. Een recente didactische ontwikkeling is dat kinderen door onderzoekend leren en het toepassen van onderzoeksvaardigheden competenties ontwikkelen die samenhangen met de wetenschappelijke manier van denken.

Deze manier van leren daagt leerlingen uit en doet een beroep op hun creativiteit en denkvaardigheden. Er is veel ruimte voor eigen vragen en verwondering waardoor de leerlingen de kennis beter opnemen en onthouden.

Deze inspiratieavond biedt inzicht in, onder andere, onze onderzoeksvaardigheden. Het blijkt dat een onderzoekende aanpak voor veel kinderen een oplossing voor veel vraagstukken kan zijn. Probeer je vraagstuk van meerdere kanten te onderzoeken en kom tot verrassende inzichten waarmee je de leerkracht versteld doet staan! We zullen de achtergrond van onze onderzoeksvaardigheden schetsen. De kinderen gaan ervaren wat deze vaardigheden inhouden en hoe deze concreet toegepast kunnen worden in hun eigen onderwijs!

Het Wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit Rotterdam biedt u in samenwerking met dr. Brian Godor (Assistent Professor) een inspirerende avond voor u, als ouder én voor uw kind.

Kinderen in groep 6, 7 of 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voorgezet onderwijs willen wij op deze thema-avond handvatten bieden om hun schoolwerk leuker en interessanter te maken. Hun ouders willen wij in ditzelfde traject meenemen en hen laten zien hoe deze kinderen te stimuleren en begeleiden op deze route.

In een plenaire sessie wordt het thema uitgelicht. Hierna volgt, parallel, een inspirerende workshop over leren voor de kinderen en een interactieve en informatieve sessie voor hun ouders. Deelname is gratis.

Praktische informatie

8 april 2020 18.30 – 20.30 uur

Doelgroep:

Leerlingen in groep 6, 7, en 8 van het basisonderwijs en hun ouders
Leerlingen in klas 1,2 en 3 van het middelbaar onderwijs en hun ouders

Locatie:

Erasmus Universiteit Rotterdam
Burg. Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam

Meer informatie en/of aanmelden: www.eur.nl/ontdekken-denken-doen