terug naar overzicht

Parels maken – Pilot Jet-Net Junior

9 oktober 2014 — Wetenschapsknooppunt Delft

Wetenschapsknooppunt ZH| TU Delft (WKZH) voert samen met Shell en Stichting C3 een Jet-Net Junior pilot ‘Parels maken’ uit in regio Zuid-Holland in de komende drie jaar.

JetNetBinnen deze pilot zullen Shell-ouders en leerkrachten samen een aantal lessen verzorgen met als didactiek ‘ontwerpend’ en ‘onderzoekend’ leren. Het WKZH zal de professionalisering verzorgen rondom het ontwerpend leren voor alle scholen die zijn aangesloten bij de Jet-Net Junior hub. Stichting C3 zal dit doen voor het onderzoekend leren.