terug naar overzicht

Partnership TU Delft en Maakotheek

8 oktober 2021 — Wetenschapsknooppunt Delft

Vanaf dit schooljaar gaan Wetenschapsknooppunt TU Delft en Maakotheek intensiever samenwerken. Door het bundelen van de krachten verwachten zij scholen nog beter te kunnen ondersteunen en faciliteren op het gebied van OOL en W&T.

Bij beide partijen staat de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) centraal. Een didactiek waarbij leerlingen procesmatig werken en zelf op zoek gaan naar oplossingen en antwoorden. Het aanleren en ontwikkelen van allerlei houdings- en vaardigheidsaspecten staat hierbij centraal. Zowel het Wetenschapsknooppunt TU Delft als de Maakotheek willen leerkrachten en leerlingen hierbij zo goed mogelijk ondersteunen. Door dit samen op te pakken denken zij Wetenschap & Technologie (W&T)-onderwijs en het toepassen van de didactiek van OOL voor het scholenveld nog toegankelijker te maken.

Met de versterkte samenwerking hebben we meer kennis en expertise in huis om zowel met elkaar als met het scholenveld te delen. De Maakotheek ondersteunt de veranderingstrajecten en implementatie op scholen en concentreert zich op professionalisering waar de TU Delft samen met scholen via onderzoek en innovatie zorgt voor een onderbouwde, krachtige OOL didactiek.

Dit zal onder andere terug te zien zijn in de ontwikkeling en uitvoering van het professionaliseringsaanbod rondom W&T en OOL. En ook de vertaalslag van praktijkgericht onderzoek naar concrete werkvormen en lesactiviteiten zal hierdoor zeker een boost krijgen. We zullen jullie op de hoogte houden van de verschillende resultaten die dit partnership de komende oplevert.

Een concreet voorbeeld dat we nu al kunnen noemen is een vijftal Webinars die aankomend schooljaar worden georganiseerd. Tijdens deze Webinars delen beide partijen hun kennis en expertise op het gebied van W&T en OOL. Middels deze online sessies proberen zij (adjunct-) directeuren, Mt-leden en/of W&T-coördinatoren een stapje verder te helpen om W&T en OOL een vaste plek op school te geven. Van theorie tot aan praktische en concrete opdrachten. Het eerste Webinar staat gepland op dinsdag 12 oktober om 15:30.

Deze eerste (online) professionaliseringsbijeenkomst wordt gegeven door Leon Dirks,verbonden aan de Maakotheek en tevens als trainer verbonden aan het Wetenschapsknooppunt TU Delft.

Hij bespreekt hierin de verschillende fasen waaruit de OOL-didactiek is opgebouwd, hoe leerkrachten hun les kunnen opbouwen met deze fasen en welke competenties ze hiervoor nodig hebben. Aan de hand van concrete voorbeelden en handige tips wordt duidelijk hoe je OOL op een goede manier op school kunt vormgeven en implementeren. Klik op de volgende link voor meer informatie of om je aan te melden: https://www.maakotheek.nl/gratis-webinar-w-t.

Zowel de medewerkers van de Maakotheek als die van het Wetenschapsknooppunt TU Delft zijn erg benieuwd naar de andere uitkomsten die deze samenwerking gaat opleveren. Samen zullen wij u de komende tijd veel meer van dit soort praktische en concrete handreikingen bieden.