terug naar overzicht

Perspectiefgericht onderwijs

4 januari 2021 — Wetenschapsknooppunt Leiden

Perspectieven zijn domeinspecifieke manieren van kijken, denken en werken gebaseerd op grote wetenschappelijke ideeën. Door perspectieven in te zetten als ontwerpgereedschap voor docenten en denkgereedschap voor leerlingen, leren leerlingen een wetenschappelijke manier van denken aan.

Leren over wetenschap

Hoe kunnen kinderen leren over wetenschap op een manier waarbij aandacht is voor zowel het proces, het product als de aard en betekenis van de wetenschappen in het alfa, gamma en bèta domein? Hiervoor is de perspectiefgerichte benadering ontwikkeld.

Perspectiegericht

Aan elk perspectief ligt een groot idee uit het betreffende domein ten grondslag dat wordt uitgewerkt in een set van samenhangende vragen die kunnen worden gebruikt om kwesties vanuit verschillende kanten te bekijken, bevragen en aan te pakken. Voor jonge leerlingen worden deze perspectieven aangereikt in de vorm van ‘brillen’. Met deze brillen (perspectieven) leren kinderen niet alleen de wereld, maar ook anderen en zichzelf beter kennen. Brillen zorgen voor verwondering, interesse en samenhang en bieden zowel diepgang als verbreding van het onderwijs.

Impuls

Dankzij een subsidie vanuit de Nationale Wetenschapsagenda (NWA-Wetenschapscommunicatie) zal prof.dr.ir. Fred Janssen samen met medewerkers van het Wetenschapsknooppunt Leiden en vakdidactici van de universitaire Lerarenopleiding de perspectieven verder ontwikkelen voor het primair onderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Er komt voor scholen lesmateriaal en er komt professionaliseringsaanbod voor docenten gericht op het ontwerpen en geven van onderwijs met behulp van de brillen.

Zelf gebruiken

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van deze perspectieven en wilt u deze t.z.t. uitproberen op uw eigen school?
Mail s.v.p. Wetenschapsknooppunt Leiden.