terug naar overzicht

Perspectieven terugzien

3 juni 2021 — Wetenschapsknooppunt Leiden

Na de zomer komt de toolkit van het perspectiefgericht onderwijs beschikbaar. Hierin is het curriculum uitgewerkt in 20 perspectieven. Bekijk de toelichting van prof.dr.ir. Fred Janssen en kom meer te weten over deze perspectiefgerichte benadering.

Complexe vraagstukken

Onderwijs heeft niet alleen een kwalificerend doel, maar moet er ook voor zorgen dat leerlingen een brede blik ontwikkelen zodat zij complexe vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken leren bevragen en onderzoeken. Dingen vanuit verschillende perspectieven bekijken, dus. Oftewel in kindertaal: even een andere bril opdoen. Een goed voorbeeld is de coronacrisis, waar je vanuit een gezondheidsbril heel andere vragen stelt en oplossingen bedenkt dan vanuit een economische of politiek-bestuurlijke bril.

Vragen, verbreden, verdiepen en verbinden

Perspectiefgericht onderwijs leert kinderen en jongeren een onderwerp of thema te benaderen zoals wetenschappers dat doen: vanuit het stellen van de (juiste) vragen. Vanuit die vragen gaan zij vervolgens op zoek naar antwoorden. De verschillende brillen zorgen voor verwondering, interesse en samenhang en bieden zowel diepgang als verbreding van het onderwijs. Deze manier van werken kan makkelijk gebruikt worden in bestaand onderwijs.

College

In het kader van ONZ Collegetour presenteerde en demonstreerde Fred Janssen een toolkit waarin het curriculum is uitgewerkt in 20 verschillende perspectieven waarmee grip kan worden gekregen op complexe kwesties. Elk perspectief is uitgewerkt in een set vragen met bijbehorende inzichten waarmee diep en breed inzicht in de kwestie kan worden ontwikkeld. Tevens bevat de toolkit een ontwerpvenster waarmee docenten onderwijs met deze perspectieven kunnen voorbereiden.

Vraagstukken

Fred Janssen demonstreerde het gebruik van de toolkit door zowel docenten als leerlingen . Hij deed dit aan de hand van enkele mondiale vraagstukken met als uitgangspunt de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Deze toolkit kan zowel vakgebonden als vakoverstijgend worden gebruikt en is inzetbaar voor alle vakken.

Terugkijken

“Brillen als blikopeners: een venster op de wereld en jezelf.”

Trainingen

In de loop van het nieuwe schooljaar worden verschillende trainingen aangeboden voor docenten in het po en vo waarin het werken met de toolkit uitgelegd en geoefend wordt. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van deze toolkit en de trainingen? Mail s.v.p. Wetenschapsknooppunt Leiden.