terug naar overzicht

Pilot W&T vaardigheden van start

15 juni 2015 — Wetenschapsknooppunt Delft

Vrijdag 29 mei is de "W&T pilot Assessment van ontwerpvaardigheden: talenten herkennen en stimuleren" officieel van start gegaan.

Bij de kick off kwamen pabo’s, schoolbesturen, scholen en andere wetenschapsknooppunten bijeen om de rol van elke partner te bespreken. Daarnaast werd onder leiding van Remke Klapwijk, Joke Visschedijk en Rosa Robbertsen gebrainstormd over de ontwerpvaardigheden en zijn de eerste ideeën voor een mogelijke tool besproken.

W&T pilot Assessment van ontwerpvaardigheden

Het doel van de pilot is het ontwikkelen van een toolbox waarmee leerkrachten in het PO de vorderingen op het gebied van ontwerpend leren, van leerlingen van groep 1 tot 8, kunnen bepalen en W&T vaardigheden kunnen stimuleren. De toolbox geeft zicht op de kerncompetenties die nodig zijn voor creatief ontwerpen en helpt leerkrachten & leerlingen ook om de specifieke talenten van leerlingen op dit terrein te herkennen en te stimuleren. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door het Platform Bèta Techniek en de TU Delft.