terug naar overzicht

Proeven met de pabo

28 november 2014 — Wetenschapsknooppunt Leiden

Life sciences in Den Haag, Delft en Leiden: een nieuwe regionale samenwerking voor onderzoekend en ontwerpend leren.

Op 25 november werd bekend dat de subsidieaanvraag voor het project Proeven met de pabo. Life sciences in Den Haag, Delft en Leiden goedgekeurd is. Dit betreft een bijdrage uit de universitaire sectorplangelden voor landelijke promotieactiviteiten natuur- en scheikunde 2015 (SNS).

In dit project werken de volgende partners samen:

  • Universiteit Leiden: Wetenschapsknooppunt Leiden en de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (Junior Sciencelab),
  • Technische Universiteit Delft: Science Centre Delft en Wetenschapsknooppunt Delft,
  • Stichting Technolab Leiden,
  • pabo van de Haagse Hogeschool.

In dit project worden pabostudenten van de Haagse Hogeschool getraind in het verzorgen van lessen waarin onderzoekend en ontwerpend leren centraal staat, zowel op het gebied van life sciences als op andere vakgebieden. Deze lessen zullen zij vervolgens zelf verzorgen op hun stageschool vanaf september 2015.

Dit project wordt geleid door Remke Klapwijk. Voor vragen, ideeën en/of opmerkingen kunt u haar bereiken via: r.m.klapwijk@tudelft.nl.