terug naar overzicht

Regie in de klas

5 december 2022 — Wetenschapsknooppunt Leiden

De cursus 'Regie in de klas, klassenmanagement' is nieuw en is bestemd voor startende docenten die willen werken aan regievaardigheid en het opbouwen van een leerklimaat in de klas.

Inhoud

In drie bijeenkomsten wordt gewerkt aan een beknopte kennisbasis op het gebied van regie en leerklimaat en de relatie met didactiek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van videobeelden en geoefend met rollenspel. Tussentijds worden eigen lessen gefilmd, zodat in bijeenkomsten het eigen docentgedrag in kleine groepjes kan worden geanalyseerd. Aan het einde van de cursus wordt een plan gemaakt hoe de rest van het jaar verder kan worden gewerkt.

Doelstellingen

  • Deelnemers verhelderen waar ze nu staan als regisseur van een klas.
  • Deelnemers frissen hun kennis op over hoe zij met hun eigen gedrag het gedrag van leerlingen kunnen beïnvloeden en hoe een leerklimaat kan worden opgebouwd.
  • De deelnemers maken een plan van aanpak en krijgen met behulp van video-analyse zicht op gemaakte stappen.
  • De deelnemers formuleren een persoonlijk ontwikkeldoel waaraan zij tijdens het schooljaar samen met een collega verder werken.

Ervaring van de trainers

Marijne de Ferrante en Katy Lips zijn gestart op SC Delfland met deze training, voor docenten in het voortgezet onderwijs. Met een doelsysteem brachten de docenten hun eigen praktijk in kaart en gingen wij met hen in gesprek over het waarom. “Mooi om hiermee de passie van deze docenten voor het onderwijs te zien!” aldus de trainers. 

Belangstelling?

Ook aan de slaag met Regie in de klas? Neem contact op met het Wetenschapsknooppunt Leiden