terug naar overzicht

Samen in de klas gelanceerd

14 februari 2018 — Wetenschapsknooppunt Delft

Met Samen in de klas geven leerkrachten en ouders samen lessen, met de ouder als expert. De lessen helpen scholen om met W&T aan de slag te gaan en verhogen de ouderbetrokkenheid.

Veel ouders zijn zeer betrokken bij het onderwijs en de school van hun kinderen. Scholen kunnen nadrukkelijker een beroep doen op ouders. Maar veel scholen vinden het lastig om daar invulling aan te geven. Samen in de klas biedt scholen concrete handvatten om met wetenschap en techniek aan de slag te gaan, zoals te zien in het filmpje hieronder:

Door de inhoudelijke betrokkenheid van ouders kunnen leerkrachten zich richten op de didactiek van en benodigde coachende rol bij onderzoekend en ontwerpend leren. De lessen zijn in te passen in het curriculum, ongeacht met welke lesmethodes een school werkt. “Een mooi innovatief onderwijsconcept waarvan leerkrachten volop profiteren van de kennis van ouders, en dat vooral zeer waardevol is voor de leerlingen”, aldus wethouder Saskia Bruines (Jeugd en Onderwijs) bij het startsein van het project in Den Haag. “Goed als scholen dit goede voorbeeld volgen.”

Kinderen presenteren hun ontwerp bij de lancering van Samen in de klas

Kinderen presenteren hun ontwerp bij de lancering van Samen in de klas

Meer dan alleen luizenmoeder

Onderzoek toont aan dat wanneer ouders zich betrokken voelen bij de leerontwikkeling van hun kinderen, dit ook echt verschil maakt in de leerprestaties. Scholen hebben met ouders waardevolle expertise en inspiratie in huis die zij meer kunnen benutten. Uit De Staat van de Ouder 2017 door Ouders & Onderwijs blijkt dat ouders wel willen helpen op school, maar niet alleen voor schoonmaken, luizenpluizen en pleinwacht. Liever willen ouders een inhoudelijke bijdrage leveren vanuit hun eigen expertise.

Waardevolle aanvulling op de lessen

Kathleen van den Brink, ouder Montessorischool Valkenbos Den Haag, heeft vanuit haar achtergrond in de zorg bijgedragen aan de les ‘Inleven reuma’. Leerlingen bedenken en ervaren in deze les hoe het is om reuma te hebben. Ze verzinnen ideeën om wat lastig is voor mensen met reuma makkelijker te maken. “Op deze inhoudelijke manier bijdragen vind ik heel mooi. Je vertelt iets uit de praktijk en de kinderen gaan daarmee aan de slag. Ik denk dat die combinatie heel waardevol is”, vertelt Van den Brink.

358A0021

Samen in de klas blijkt voor kinderen waardevol te zijn. Expertise en inspiratie van ouders in de klas verrijkt het onderwijs. Leerlingen geven aan dat het leuk is om iets te horen van moeder of vader. “Het is wel grappig als een moeder het gaat vertellen, want die weten soms meer dan de juf”, geeft Thijm van 8 jaar aan. Leerkrachten geven aan dat het bijzonder is dat je een inkijkje krijgt in elkaars werelden. “Wederzijds ontstaat waardering voor elkaars passie en bevlogenheid; er komt een andere band met ouders”, aldus Tingue Klapwijk, Leraar van het jaar 2013 PO.

Samen in de klas

Samen in de klas is een initiatief van leerkrachten en ouders van De Haagse Scholen, Librijn, Lucas Onderwijs, Stichting Panta Rhei, Delftse Vereniging voor Montessori-onderwijs, Stichting Montessori Onderwijs Zuid-Holland en ontwerpbureau Meeple. Ondersteund door onder meer Ouders & Onderwijs, Platform Bèta Techniek, TU Delft, De Haagse Hogeschool, TechniekTalent.nu en Expertisecentrum W&T Zuid-Holland.

Bekijk alle lessen van Samen in de klas op: www.samenindeklas.nl 

Bekijk nog meer ontwerplessen op: www.ontwerpenindeklas.nl 

banner