terug naar overzicht

Samenwerking met ontwerpwetenschappers

26 juni 2023 — Wetenschapsknooppunt Delft

Leerkrachten van groep 7/8 kunnen meedoen met een onderzoeksproject van Delftse en Leidse wetenschappers over de relatie tussen ontwerpend leren en ruimtelijk inzicht.

Waarom dit onderzoek?

Ruimtelijk inzicht en goed kunnen ontwerpen hangen waarschijnlijk sterk samen, maar op de basisschool is hier nog nooit onderzoek naar gedaan. Kunnen kinderen met goed ontwikkelde ruimtelijke vaardigheden beter ontwerpen? Of lukt het ook om met een minder ontwikkeld ruimtelijk inzicht een goed ontwerp te verzinnen. Dat gaan we onderzoeken in een nieuw project onder leiding van dr. ir. Remke Klapwijk en dr. Dietsje Jolles. Leerkrachten van groep 7/8 kunnen met hun klas meedoen.

Opdrachten in de klas

Alle kinderen zullen een aantal ruimtelijke testen maken en in de week erop onder begeleiding van de eigen leraar een korte ontwerpopdracht uitvoeren van 90 minuten.  De ontwerpopdrachten worden door een jury beoordeeld en de school krijgt ook de uitslag van de ruimtelijke testen.

De leerkrachten kunnen deelnemen aan een korte nascholingsactiviteit over ontwerpend leren die zowel online als op locatie in Delft wordt gegeven. Ook krijgen ze een informatiegids over ruimtelijk inzicht en het stimuleren daarvan via rekenen en ontwerpend leren.

Wat levert het u op?

  • U krijgt inzicht in het ruimtelijk inzicht van de leerlingen en adviezen over het ontwikkelen daarvan via ontwerpend leren en/of rekenen.
  • Materialen voor de ontwerpopdracht en een lesbrief.
  • Contact met netwerk van leerkrachten en onderzoekers rondom ontwerpen en ruimtelijk inzicht.
  • We bieden u graag een bedankpakket aan met lesmaterialen die binnen ons team ontwikkeld zijn.

Wanneer en waar?

  • De opdrachten in de klas kunnen in de periode november 2023 tot en met februari 2024 worden uitgevoerd. Reserveer 60 minuten voor de testen en de week er na 90 minuten voor de ontwerpopdracht.
  • De fysieke sessie plannen we op een woensdag- en/of vrijdagmiddag na  schooltijd in november in Delft. We stemmen dit graag af met u en uw collega’s.
  • De online sessie die u kunt volgen als u niet naar de fysieke bijeenkomst kan wordt twee maal georganiseerd, u kunt de sessie naar keuze in november of in  januari bijwonen op een maandag- of woensdagmiddag.

 Belangstelling?

We horen graag van u! Mocht u eerst meer informatie willen, neem gerust contact op door een mail te sturen naar promovenda Caiwei Zhu (C.Zhu-1@tudelft.nl). Als u, liefst samen met uw collega’s, mee wil doen, vragen we u om ook de namen en gegevens van uw collega’s door te geven. Stuur deze oproep ook zeker door naar andere mogelijk geïnteresseerde docenten en scholen in Nederland.

Caiwei Zhu

Alvast dank voor uw reactie en hopelijk tot snel.