terug naar overzicht

Sterrenkunde

7 juni 2019 — Wetenschapsknooppunt Leiden

Wilt u vanaf november 2019 met uw klas als eerste aan de slag met nieuw lesmateriaal over sterrenkunde? Of meedoen in de periode maart-mei 2020? Meld u aan bij het Expanding (Event) Horizons Project!

Wat wij doen

In het Expanding (Event) Horizons Project ontwikkelen leerkrachten, docenten en wetenschappers inclusief lesmateriaal rondom twee sterrenkundige thema’s: zwaartekracht en licht. Het doel van dit lesmateriaal is om meer leerlingen het gevoel te laten krijgen dat ook zij in de bètatechniek zouden kunnen werken. We willen met dit project vooral meisjes en kinderen met een migratieachtergrond aanspreken, want zij zijn op dit moment aantoonbaar ondervertegenwoordigd in bètastudies.

Het lesmateriaal

Het lesmateriaal over zwaartekracht en licht zal bestaan uit 5-6 lessen van elk een uur, waarbij we uitgaan van één les per week in de bovenbouw van de basisschool (groep 6/7/8). In het lesmateriaal zullen wij elementen van onderzoekend en ontwerpend leren verwerken en mogelijkheden bieden voor differentiatie. Aan het eind van het project houden we een gallery walk in de aula van de school (of in een nabij buurthuis of bibliotheek) waarbij ouders en andere groepen kunnen komen kijken.

Sterrenkunde op jullie school?

Enthousiast geworden over dit project? Wij kunnen het lesmateriaal al in november 2019 aanbieden als een pilot aan geïnteresseerde scholen. In de maanden maart t/m mei 2020 zoeken we ook nog scholen om het definitieve lesmateriaal te testen. Hierbij krijgt u ondersteuning van het projectteam. Omdat het lesmateriaal getest wordt, komt een onderzoeker in de klas om voor en na het project met groepjes leerlingen praten. Leerlingen vullen voor en na het project een korte vragenlijst in en ook wordt u als leerkracht geïnterviewd.

Meedoen

Wilt u ook graag een (diverse) groep leerlingen enthousiast maken over bètawetenschappen en bètatechniek? En wilt u dit lesmateriaal graag gebruiken? Neem dan contact op met Tessa Vossen van de Universiteit Leiden.

Het Expanding (Event) Horizons Project maakt deel uit van de Nationale Wetenschapsagenda. Partners van dit project zijn: Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Nikhef, VHTO en ECHO.