terug naar overzicht

Studenten gezocht?

3 juni 2021 — Wetenschapsknooppunt Leiden

'Studenten kunnen helpen in het onderwijs bij het wegwerken van leerachterstanden', horen we in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Hoe zit dat in onze regio? Is er behoefte aan studentinzet op basisscholen?

Studentinzet

Door heel Nederland kregen eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs bijles van universitaire studenten. Lokaal bestaan initiatieven waarbij studenten als tutor leerlingen op basisscholen ondersteunen, met name in de grote steden. Studentinzet op scholen is niet nieuw, maar lijkt als gevolg van de coronacrisis en het lerarentekort voor steeds meer scholen een (al dan niet tijdelijke) oplossing.

Nationaal Programma Onderwijs

Bij het Nationaal Programma Onderwijs worden onderwijsassistenten genoemd in de menukaart met bewezen effectieve interventies en OCW noemt studenteninzet ook specifiek in het overzicht van mogelijke besteding van NPO-middelen (inzet extra personeel).

Regionale behoefte

Hoe zien scholen in Zuid-Holland studentinzet in het basisonderwijs? Bij welke taken zouden studenten kunnen ondersteunen? Welk type student zou kunnen helpen op school en onder welke voorwaarden zou deze hulp van meerwaarde zijn? Welke training zouden studenten vooraf moeten krijgen? Via een korte enquête wil Wetenschapksnooppunt Leiden graag een regionale inventarisering maken.

Ook andere Wetenschapsknooppunten zijn in gesprek met scholen om hun wensen te inventariseren.