terug naar overzicht

Training Sekolah Indonesia

17 december 2020 — Wetenschapsknooppunt Leiden

Ramen open, maskers voor, anderhalve meter afstand en/of online: het onderwijs ging en gaat door! Zo ook onze trainingen, met de nodige aanpassingen. Een kijkje achter de schermen bij Sekolah Indonesia Den Haag.

Maatwerk

“How can we build a bridge with wooden sticks that will be high enough to put your fist under it, without glue, tape or a rope? What bridge would you build?” Door zelf te ervaren wat leerlingen ervaren tijdens deze opdracht leerden docenten welke vaardigheden en kennis hiermee geoefend werden. Tijdens deze nieuwe en op maat gemaakte docententraining kwamen verschillende onderwerpen aan bod, o.a. vragen stellen, differentiëren met behulp van Bloom’s taxonomie, de doorgaande lijn in het curriculum, didactische modellen, het gebruik van grafische vormgevers en natuurlijk onderzoekend en ontwerpend leren.

Verbinding

In zes trainingsdagen is het lerarenteam van de Sekolah Indonesia in Den Haag actief bezig geweest om hun leerkrachtvaardigheden verder te ontwikkelen. Deze trainingen werden zowel fysiek als online gevolgd. De docenten van de SIDH gaven hun lessen vanaf september online aan kleine groepjes leerlingen van primair tot hoger onderwijs, in het Bahasa Indonesia. Onze training was in het Engels en werd gegeven door ICLON-medewekers Daan Romein, onderwijskundig adviseur Hoger Onderwijs en Katy Lips, medewerker bij het Wetenschapsknooppunt Leiden en leerkracht bij De Schakel in Leiderdorp. De nauwe samenwerking voor dit programma binnen primair, voortgezet en hoger onderwijs verbindt de expertises van het ICLON.

Zelf ervaren

“Oh, dus het filmpje dat je ons liet zien was een voorbeeld van hoe het niet moet?”, was de reactie na een filmpje over expliciete directe instructie. Leren door het zelf te ervaren. Bij flipping the classroom wil je de leerling verantwoordelijk maken voor de voorbereiding van je les. Wat als het filmpje nou thuis niet bekeken wordt? Geef niet alsnog de instructie, maar laat je leerlingen een samenvatting geven. Wat gaan we nooit meer vragen aan leerlingen? “Are there any questions, is everything clear?”

Leerzaam en leuk

Kun je KISS (keep it short and simple) ook toepassen bij de activiteit drawing dictation? Zonder te weten en te zien wat ze tekenden volgden docenten de instructie van een van de andere docenten en gaf een ‘observant’ feedback over deze instructie. Hoe snel kom je erachter dat je de Chinese muur of de toren van Pisa aan het tekenen bent? Dat bleek best vlot te lukken. Gelukkig was het serieuze programma leerzaam en ook “a lot of fun”, aldus de deelnemers. De training werd gewaardeerd met een 4,5 op een schaal van 5!