terug naar overzicht

Unieke kans voor nieuwkomers in Nederland

31 oktober 2019 — Wetenschapsknooppunt EUR

Speciaal voor leerlingen die net in Nederland zijn komen wonen biedt het Wetenschapsknooppunt van de EUR een uniek project "Onderzoekend Leren" waarin kinderen met behulp van intensieve begeleiding aan de slag gaan met onderzoek.

Programma

De leerlingen voeren een onderzoek uit op basis van hun eigen interesse. In les 1 gaan ze zich verwonderen over verschillende onderwerpen. In les 2 maken ze een eigen onderzoeksvraag die aansluit bij hun nieuwsgierigheid en maken ze in les 3 een plannetje hoe dat aangepakt kan worden. In les 4 voeren de kinderen het onderzoek uit, waarna ze in les 5 antwoorden formuleren op de eigen gestelde vragen. In les 6 presenteren zij hun bevindingen aan de kinderen uit de andere klassen en hun ouders en andere klassen.

Het unieke aan dit project is dat de leerlingen nieuwe kennis en vaardigheden verwerven door onderzoek te doen naar iets waar hun eigen interesse naar uit gaat, in plaats van ze een thema of onderwerp voor te schotelen waarmee ze aan het werk gaan. Tevens is er stevig ingezet op de begeleiding van deze leerlingen: elk groepje van 2 à 3 leerlingen heeft een “student-docent” die hen helpt bij het uitvoeren van het onderzoek. Op die manier ontwikkelen leerlingen spelenderwijs de Nederlandse taal.

Selectiecriteria

  • Uw school is gevestigd in Rotterdam.
  • Op uw school of binnen uw scholengroep heeft u meerdere leerlingen (minimaal 15 leerlingen, maximaal 30 leerlingen) die nog niet zo lang in Nederland wonen (vluchteling of immigrant).
  • De leerlingen kunnen al wel een beetje Nederlands spreken, maar beheersen de Nederlandse taal nog niet volledig

Aanmelden

Aanmelden kan door per mail een korte motivatie te sturen naar wetenschapsknooppunt@eur.nl. Na de selectie hoort u of uw school is geselecteerd of niet. Het programma is geheel gratis.

Indien u geselecteerd bent maken we samen met u afspraken over de exacte invullend en de data.