terug naar overzicht

Van Basisschool naar Brugklas

29 februari 2016 — Wetenschapsknooppunt EUR

Het WK EUR gaat onderzoek en praktijk samenvoegen en is hiervoor een samenwerking aangegaan met de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de EUR.

Vind u het leuk om als school mee te werken aan onderzoek? Dan is onderstaand verzoek interessant voor u.

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn een studie aan het opzetten over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen tijdens de overgang van groep 8 van de basisschool naar de eerste klas van de middelbare school. Naast het beschrijven van deze ontwikkeling in ‘real-time’ (dag-tot-dag, minuut-tot-minuut), zullen we deze relateren aan gezinsprocessen, waaronder opvoedgedrag en de kwaliteit van de huwelijksrelatie van moeders en vaders. Door een beter begrip van hoe en waarom de sociaal-emotionele ontwikkeling verloopt tijdens deze overgangsfase, hopen wij kinderen en hun gezinnen te helpen het maximale uit zichzelf te halen.

Onze vraag aan u is, of we via uw school gezinnen mogen uitnodigen voor dit onderzoek. Wij begrijpen dat u geen contactgegevens van gezinnen kunt verstrekken en willen uw inspanning natuurlijk minimaliseren. Wij zouden daarom bijvoorbeeld in groep 8 een korte presentatie (5 minuten) kunnen geven waarin we de studie uitleggen en waarin we de kinderen uitnodigen tot deelname. Na deze presentatie kunnen we een flyer, informatiebrief en toestemmingsformulier uitdelen om door de ouders te laten lezen en, bij interesse in deelname, te laten ondertekenen. Ter informatie zijn deze documenten bijgevoegd.

Voor meer informatie, vragen of aanmelden: amaranta@vanbasisschoolnaarbrugklas.nl  of www.vanbasisschoolnaarbrugklas.nl