terug naar overzicht

Veerkracht en weerbaarheid: Burgerwetenschap

19 juni 2020 — Wetenschapsknooppunt EUR

Iedereen is anders. En in het afgelopen maanden werden de verschillen tussen de diverse kinderen heel erg duidelijk.

Sommige kinderen kunnen beter omgaan met grote veranderingen en tegenslagen dan andere kinderen. Het ene kind is beter in staat om snel te schakelen dan het andere kind nu de wereld er tijdelijk anders uitziet dan we gewend zijn. Maar wat zorgt er nu voor dat de een veerkrachtiger is dan de ander?

Dat gaan we onderzoeken!

Het Wetenschapsknooppunt van de Erasmus Universiteit biedt in samenwerking met dr. Ruth Van der Hallen en dr. Brian Godor (beiden wetenschappers bij de Erasmus Universiteit) een compleet programma voor PO bovenbouw-klassen.

In dit, zeer complete, programma maken de leerlingen op een speelse manier kennis met het doen van onderzoek middels de methodiek van onderzoekend leren en tevens is dit voor de leerlingen een mooie kans om bij te dragen aan ├ęcht wetenschappelijk onderzoek. De leerlingen leren meer over weerbaarheid en veerkracht, en hoe ze hier in het dagelijks leven mee om kunnen gaan, de ouders leren d.m.v. webinars omgaan met de emoties van hun kind en hoe onderzoekend leren hierbij past en voor de leerkrachten verzorgen wij drie professionalisering-sessies binnen dit thema.

Om zo’n mooi totaal-concept neer te kunnen zetten is er toestemming van de ouders vereist om (anonieme) data met de wetenschappers te mogen delen.

Mocht zo’n totaal-pakket niet in de behoefte passen, of de school bevindt zich niet in de regio ‘groot Rotterdam’ dan hebben wij ook een tweede variant beschikbaar. Hierin worden geen gegevens met onze wetenschappers gedeeld. Wij bieden dan een professioneel lesprogramma voor drie lessen in de eigen klas (met uitvoerige docent-handleiding). Deze versie zal dan geen webinars voor ouders en docent-professionalisering bevatten.

Wens voor langdurige samenwerking

Aan de hand van dit eerste project willen we tevens samen verkennen of we een langdurige samenwerkingsrelatie kunnen aangaan waarin aanbod voor leerlingen, docenten en ouders en onderzoek door wetenschappers op structurele wijze vorm kunnen krijgen. Na deze eerste pilot zullen we gezamenlijk evalueren of die samenwerking gewenst is en hoe deze eventuele samenwerking vormgegeven kan worden.

Heeft u interesse of wilt u zich voor dit unieke project aanmelden? Neem dan contact op het met het Wetenschapsknooppunt EUR via wetenschapsknooppunt@eur.nl