terug naar overzicht

Voor alle niveaus

18 september 2018 — Wetenschapsknooppunt Leiden

De onderzoekscyclus is bruikbaar bij elk onderzoek: zowel kinderen op de basisschool als bovenbouw vwo-leerlingen kunnen ermee werken.

Onderzoekscyclus RGB web dichtBruikbaar

De onderzoekscyclus biedt houvast voor beginners en geeft oudere kinderen vooraf inzicht in het proces dat zij zullen doorlopen bij het uitvoeren van hun onderzoek. De Universiteit Leiden heeft een Loket Profielwerkstukken ontwikkeld om leerlingen te informeren en te inspireren bij hun onderzoek. De informatie over de onderzoekscyclus is op deze website afgestemd op de doelgroep bovenbouw voortgezet onderwijs: de teksten zijn kort en bondig, overzichtelijk en makkelijk doorklikbaar .

Wetenschap

Naast de onderzoekscyclus leert de Universiteit Leiden leerlingen ook hoe zij wetenschappelijke bronnen kunnen gebruiken bij hun onderzoek voor het profielwerkstuk. Op deze manier wordt het gebruik van wetenschappelijk materiaal, dat via open access beschikbaar wordt gesteld, gestimuleerd. Ook worden alle relevante activiteiten voor leerlingen (zoals het Wetenschapscongres voor vwo), wetenschapsdossiers en mogelijkheden om onderzoek te doen op de universiteit vermeld.

Aansluiting

Door zowel op de basisschool als in het voortgezet onderwijs met dezelfde onderzoekscyclus te werken, ontstaat een doorlopende leerlijn onderzoekend leren. Het hoger onderwijs zal op termijn zeker profiteren van de ervaring die hun studenten hiermee hebben opgedaan in het funderend onderwijs!