terug naar overzicht

Welke robot is het snelst?

14 december 2021 — Wetenschapsknooppunt EUR

Een van de thema’s van het Erasmus Junior College is Gaming. De kinderen denken al snel dat ze in deze lessen de hele tijd mogen gamen. Alles behalve dat!

Wij gaan ze leren wat de gedachtengang achter games is. Wat leer je van spellen? Je leert bijv. rekenen, (begrijpend) lezen, logisch nadenken.. Met de groep doen we onderzoek naar spellen en maken zelfs ons eigen bordspel!

De extra activiteit bij deze lessenreeks bestaat uit een programmeer-workshop. De kinderen leren dat je opdrachten aan een robot erg precies en eenvoudig moeten zijn, anders snapt de robot niet wat hij moet doen.  Ze gaan proberen hun robot te programmeren een uitgezet vierkantje te laten rijden en als we allemaal enigszins vertrouwd zijn met onze robotjes volgt een ware obstacle-race!

Wie komt als eerste over de finish door het veld van jassen en tassen?

Ook deelnemen aan een Erasmus Junior College of meer informatie? Kijk dan op onze website.