terug naar overzicht

Wetenschapsknooppunt Leiden in beweging

2 december 2013 — Wetenschapsknooppunt Leiden

Een breder perspectief, uitbreiding van de doelgroep en ontwikkeling van nieuw materiaal: de uitgangspunten van het knooppunt van de Universiteit Leiden.

Volle breedte

Het Wetenschapsknooppunt Leiden is in 2013 verhuisd van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen naar het ICLON. De focus van het knooppunt zal daardoor niet langer liggen op bèta en techniek, maar op alle wetenschappelijke onderwerpen.

Ook voortgezet onderwijs

Naast materiaal en activiteiten voor basisscholen, zal er ook aanbod voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs beschikbaar komen. Dit is een nieuwe doelgroep voor het knooppunt.

Co-creatie

Er wordt nieuw materiaal ontwikkeld over het thema ‘veroudering’. In een brainstormsessie met vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs zijn in juni mogelijke onderwerpen en invalshoeken onderzocht. In oktober is een conceptversie van het materiaal besproken met plusleerkrachten en directies van het basisonderwijs. Op dit moment worden enkele scholen bezocht, waar leerlingen het materiaal uittesten en voorzien van feedback. Het materiaal zal naar verwachting begin 2014 in een pilot getest worden. Vervolgens start er een nieuw ontwikkeltraject over een ander onderwerp.

Redactieslag

De lespakketten die in de periode 2008-2010 waren ontwikkeld, zijn inmiddels toe aan een update. In de loop van dit cursusjaar zullen de vernieuwde versies via deze website beschikbaar gesteld worden.

Samenwerking

Het knooppunt wil partners met elkaar in verbinding brengen. Heeft u een idee, suggestie of wens als het gaat om kennismaking met de wetenschap met als doelgroep kinderen of jongeren? Of heeft u belangstelling om met uw klas deel te nemen aan de pilot? Neem dan contact op met Jacqueline Hoornweg.