terug naar overzicht

Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland gaat door

16 december 2016 — Wetenschapsknooppunt ZH

De TU Delft, EUR en Universiteit Leiden hebben besloten de Wetenschapsknooppunten voort te zetten na het aflopen van de subsidieperiode per 2017.

Consolidatie

De investering van de universiteiten is gericht op behoud van het huidige programma voor Wetenschap en Technologie en Onderzoekend en Ontwerpend leren en op voortzetting van de samenwerking. Het actuele aanbod van activiteiten en materialen blijft beschikbaar via de gemeenschappelijke website www.wetenschapsknooppuntzh.nl.

Innovatie

Voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en materialen is aanvullende financiering nodig. Voor een deel zal dit gerealiseerd worden vanuit inkomsten uit betaalde activiteiten, zoals bijvoorbeeld trainingen. Daarnaast zullen bedrijven benaderd worden voor partnerschappen en er zullen verzoeken ingediend worden bij stichtingen en fondsen, bij voorkeur in samenwerking met scholen.

Steunbetuigingen

De petitie voor voortzetting van subsidie van de Wetenschapsknooppunten, die 25 oktober jl. is aangeboden aan de onderwijscommissie van de Tweede Kamer, heeft niet geleid tot verdere investeringen vanuit OCW. De petitie is echter wel in zeer korte tijd door ruim 4.000 mensen ondertekend. De Wetenschapsknooppunten willen iedereen die de petitie heeft ondertekend en verspreid enorm bedanken voor de steun!