terug naar overzicht

W&T academie EUR

26 augustus 2015 — Wetenschapsknooppunt EUR

Op 9 oktober verwelkomt het Wetenschapsknooppunt EUR meer dan 200 derde- en vierdejaarspabostudenten voor onze W&T academie. Het doel van deze dag is studenten te laten ervaren wat Onderzoekend Leren is.

Deze ervaring beperkt zich niet enkel tot een kennismaking met de theorie, zij gaan ook zelf aan de slag met dit concept.

Professor J.C. Holstege verzorgt de theoretische achtergrond omtrent de neuroscience en koppelt deze aan de toepassing van onderzoekend leren in de klas. Hiermee geeft hij een gedegen onderbouwing over het belang van¬†Onderzoekend Leren. Na dit theoretische gedeelte worden de studenten zelf aan het werk gezet in workshops. In de¬† workshop ‘Jij bent onderzoekend leren’ gaan ze aan de slag om de juiste attitude te verwerven en leren zij deze over te brengen aan de leerlingen.

Onderzoekscyclus RGB web dicht