terug naar overzicht

W&T Curriculum Café

1 november 2018 — Wetenschapsknooppunt ZH

Wij zijn benieuwd naar uw mening wat leerlingen basisonderwijs moeten kennen en kunnen binnen het domein Mens & Natuur. Tijdens de W&T Curriculum Cafés op 13 en 15 november kunt u uw feedback geven.

Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, de PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs en vindt plaats in samenwerking met SLO. Curriculum.nu legt de basis voor de actualisatie van het curriculum van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen, verdeeld over ontwikkelteams, zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces worden de kerndoelen en eindtermen geactualiseerd.

De ontwikkelteams presenteren na elke ontwikkelsessie de (tussen)opbrengsten, hun dilemma’s en vragen. Na iedere ontwikkelsessie vinden consultatieperioden plaats. Tijdens een consultatieperiode kan iedereen feedback geven op de tussenproducten van de ontwikkelteams. En dat is exact wat wij gaan doen tijdens het W&T Curriculum Café!

Op dinsdag 13 november en donderdag 15 november vinden er cafés plaats in Zuid-Holland. Op 13 november in Waddinxveen en Ypenburg en op 15 november in Hendrik Ido Ambacht en Vlaardingen. Tijdens het café brengen wij u op de hoogte van de opbrengsten en heeft u de gelegenheid om uw visie en mening te geven.

Lees hier meer