terug naar overzicht

Zelf materiaal maken

30 april 2015 — Wetenschapsknooppunt Leiden

Het Wetenschapsknooppunt Leiden gaat trainingen aanbieden waarin leerkrachten onder begeleiding materiaal maken voor een lessenserie onderzoekend leren over een zelf gekozen onderwerp (groep 5, 6, 7, 8 en plusklassen).

Onderzoekscyclus RGB web open

Wetenschap en Technologie

Uiterlijk 2020 moeten alle basisscholen Wetenschap en Technologie (W&T) structureel hebben ingevoerd in hun onderwijsprogramma. Deze doelstelling is opgenomen in het Techniekpact. Door leerkrachten te leren om zelf materiaal te maken voor onderzoekend leren heeft een school de zekerheid dat W&T structureel aangeboden kan worden.

Onderzoekscyclus

In het materiaal dat tijdens de training ontwikkeld wordt, staat de onderzoekscyclus centraal. Het resultaat zal bestaan uit een lessenserie van 6 lessen waarin de leerlingen alle stappen van de onderzoekscyclus doorlopen.

Kennis en vaardigheden

In elke les wordt aandacht besteed aan het onderwerp (inhoud: kennis) en aan het onderzoek dat de kinderen zelf uitvoeren (proces: vaardigheden). Wat de kinderen gaan leren over het onderwerp, wordt uiteraard vooraf vastgelegd in leerdoelen. Dankzij het onderzoek dat de leerlingen uitvoeren, zullen zij -naast het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden- zelf nog meer kennis opdoen over het onderwerp. Zij delen deze kennis in de laatste les met de andere kinderen middels presentaties.

Kosten

Deze training wordt in eerste instantie aangeboden als teamscholing. Voor maximaal 16 deelnemers wordt 750 euro gerekend. In overleg kan gekeken worden of de trainingsdag op school kan plaatsvinden.

Tip:

het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland biedt financieringsmogelijkheden in het kader van professionalisering!

Vooraanmelding

Heeft u belangstelling voor deze training? Stuur dan alvast een e-mail naar wetenschapsknooppunt@iclon.leidenuniv.nl. U krijgt dan voorrang bij de daadwerkelijke aanmelding en eerste keus uit de beschikbare data.