terug naar overzicht

In the picture: OBS Het Talent

11 januari 2019 — Wetenschapsknooppunt Leiden

"Zelf onderzoek doen is niet te kopiëren; het leert de leerlingen kritisch te denken en het verhoogt hun motivatie. ", aldus deze school in Hoorn.

Start

Drie jaar geleden is OBS Het Talent uit Hoorn gestart met onderzoekend en ontwerpend leren in de plusklas. Eerst werd ervaring opgedaan met projecten waarbij de onderzoeksvraag vast stond en de uit toe voeren stappen heel strikt gevolgd werden, zoals het ‘bellenblaas-project’ en het project ‘ballon opblazen zonder je mond te gebruiken’

Meer zelf

Hierna werd het project ‘ Optisch vergroten van een kamer’ uitgevoerd; de onderzoeksvraag stond vast maar de uitwerking had ruimte voor verschillen. Tijdens de werkstukkenwedstrijd van de Universiteit Leiden mocht elk groepje een eigen onderzoek doen. Hetzelfde was mogelijk bij het project ‘Sport en energie’.

Uitbreiding

In het najaar van 2018 zijn groep 7 en 8 gestart met O&O leren met het project Lang zullen we leven (onder begeleiding van een docent van het Wetenschapsknooppunt Leiden). Directe aanleiding hiervoor was het maken van een werkstuk, wat in de praktijk voor veel leerlingen niet meer inhield dan knippen en plakken van internet. Zelf onderzoek doen is niet te kopiëren, leert ze kritisch te denken en verhoogt de motivatie van de leerlingen. De leerlingen hebben immers een eigen inbreng in de lesstof en het niveau.

Inhoud en eigen onderzoek

In de lessenreeks Lang zullen we leven maakten de leerlingen kennis met diverse aspecten van ‘veroudering’ en ‘ouder worden’. Zij leerden dat ouderdom niet alleen een periode is waarin mensen steeds meer kwalen krijgen, maar ook een periode waarin mensen nog van alles willen en kunnen doen, ondanks eventuele beperkingen. Tijdens elke les kregen de leerlingen een stukje theorie aangeboden. Daarnaast hebben zij in groepjes hun eigen onderzoek, gericht op veroudering, uitgevoerd. Zo zijn onder andere de volgende onderzoeksvragen onderzocht:

  • Wie hebben er een beter geheugen; De opa’s of de oma’s van ons groepje?
  • Wie zijn er beter in het spelletje vier op een rij; de leerlingen van groep 7 van OBS Het Talent of de inwoners van verzorgingstehuis ’t Kickertje?
  • Hoeveel procent van de inwoners van verzorgingstehuis t Kickertje voelt zich soms eenzaam?

Toekomstplannen

Wanneer de leerkrachten en de leerlingen het werken met de onderzoeks- en ontwerpcyclus in de vingers hebben, kan het worden toegepast op elk vakgebied. Daarom wil Het Talent komende jaren het O&O leren minstens 2x per jaar breed gaan inzetten in het onderwijs. Volgend schooljaar gaat de school ook aan de slag met de Techniektorens en het Kunstkabinet.