terug naar overzicht

In the picture: Paschalis

31 oktober 2018 — Wetenschapsknooppunt Leiden

In deze nieuwe rubriek laten we inspirerende scholen aan het woord over W&T en OOL-onderwijs. In deze editie: Ruud Smitshuysen van de Paschalisschool in Den Haag.

Coördinator

De Paschalisschool is al een aantal jaar bezig met onderzoekend en ontwerpend leren. Er is een OOL-coördinator die één dag per week is vrij geroosterd om het team te ondersteunen bij het vormgeven van deze vorm van onderwijs binnen de school. Zij wordt ondersteund door een werkgroep van leerkrachten waar Ruud deel van uitmaakt.

Leerlijn

De school heeft zijn eigen leerlijn opgesteld voor OOL-onderwijs en gebruikt dezelfde terminologie en pictogrammen door de hele school. Elk bouw heeft wel zijn eigen aanpak. Voor de onderbouw is er een aangepaste versie van de ontwerp- en onderzoekscyclus, met 3 i.p.v. 6 stappen. De kleuters werken met ontdekkoffers voor ontwerpend- dan wel onderzoekend leren, de middenbouw laat het OOL-onderwijs aansluiten bij thema’s van de lesmethoden. De bovenbouw werkt wekelijks en groepsdoorbroken aan een natuur- of techniekonderwerp. Daarbij maakt de Paschalisschool ook gebruik van lesmateriaal van het Wetenschapsknooppunt Leiden: de groepen 7 en 8 gaan bijvoorbeeld binnenkort aan de slag met het lespakket over veroudering. In de toekomst wil de school dit uitbreiden naar de andere zaakvakken. Tijdens elk thema stelt de leerkracht één ontwerp- of onderzoeksvaardigheid centraal waaraan in die periode extra aandacht wordt besteed.

Hulp bij OOL

Er zijn vaste OOL contactmomenten ingesteld bij de Paschalisschool. Tijdens deze momenten kunnen leerkrachten bij collega’s terecht om samen even te brainstormen of vragen aan elkaar te stellen. Ook wordt er een EHBO-post (Eerste Hulp Bij OOL) ingezet. Leerkrachten die vastlopen tijdens het geven van de lessen kunnen daar extra ondersteuning aanvragen.

Beoordelen

De school heeft behoefte nog meer inhoud/verdieping te bieden met de lessen OOL. De leerkrachten merken dat sommige kinderen toch te gehaast aan het werk gaan en bepaalde stappen uit de onderzoekscyclus overslaan of te snel nemen. Daarom zijn ze begonnen met het beoordelen van de leerlingen tijdens de lessen op onder andere inzet en uitvoering. Daarbij willen ze ook de ontwerp- of onderzoeksvaardigheden gaan betrekken.

Plannen

De Paschalisschool zit vol plannen en staat open voor nieuwe initiatieven. Het is daarom een mooi toeval dat juist deze school het eerste lespakket van Meet the professor krijgt uitgereikt. De komende tijd kunnen de leerlingen uit groep 7 daarmee aan de slag om te ontdekken welke professor op 8 februari 2019 bij hun in de klas een gastles zal verzorgen ter ere van de 444e verjaardag van de Universiteit Leiden.