terug naar overzicht

OOL vaardigheden

5 oktober 2016 — Wetenschapsknooppunt EUR

De Wetenschapsknooppunten Erasmus Universiteit Rotterdam en TU Delft hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk een raamwerk te ontwikkelen van vaardigheden die leerlingen nodig hebben voor onderzoekend- en ontwerpend leren.

De reeds bekende onderzoekscyclus en ontwerpcyclus bieden mooie houvast voor een stapsgewijs onderzoeks- of ontwerp proces.

Daaraan wordt nu een mooi vaardigheden raamwerk toegevoegd.  Elke stap van de cyclus vraagt om bepaalde vaardigheden van leerlingen en hun leerkrachten. Het gaat daarbij om vaardigheden die kinderen nodig hebben in de maatschappij van de toekomst. Door de vaardigheden te expliciteren kunnen leerlingen en hun leerkrachten doelgericht aan deze vaardigheden werken.

Beide knooppunten hebben materialen ontwikkeld om aan de slag te gaan met deze vaardigheden.

Onderzoekend leren in de klas (WK EUR)

Om onderzoeksvaardigheden al op jonge leeftijd effectief en gestructureerd aan te bieden heeft Het Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit een doorlopende leerlijn ‘onderzoekend leren met praktijkgerichte methodieken’ ontwikkeld voor de plusleerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool.   In deze doorlopende leerlijn bouwen leerlingen stapsgewijs steeds complexere vaardigheden op over onderzoekend leren, die passen bij een wetenschappelijke loopbaan in drie pijlers: onderzoekend leren aan de hand van onderzoeksvaardigheden, cognitieve vaardigheden en metacognitieve vaardigheden. De voortgang van de leerlingen en leerkrachten wordt bijgehouden in een digitaal platform waardoor ze de eigen leercurve kunnen monitoren. De bijbehorende poster onderzoeksvaardigheden is ook geschikt voor onderzoekend leren in reguliere klassen.

Ontwerpen in beeld: (WK Delft)

Het Wetenschapsknooppunt Delft heeft werkvormen voor formatieve evaluatie ontwikkeld  waarmee leerkrachten in het PO de vaardigheden op het gebied van ontwerpend leren van leerlingen van groep 1 tot 8 in beeld krijgen en met leerlingen er over in gesprek gaan. Leerlingen krijgen van de leerkracht en van elkaar betere feedback en leren sneller. De speelse werkvormen helpen leerkrachten & leerlingen ook om de specifieke talenten van leerlingen op dit terrein te herkennen en te stimuleren.

Lees hier meer over Ontwerpen in beeld.