terug naar overzicht

Zwaluw ontdekt de ruimte

15 februari 2018 — Wetenschapsknooppunt Leiden

PC basisschool De Zwaluw uit Leiden is één van de eerste scholen die met de lesmodule ‘Ontdek de ruimte’ aan de slag is gegaan.

Plusklas

Zwaluw 3De module ‘Ontdek de ruimte’ is sinds afgelopen september beschikbaar en bestaat uit zes lessen over onder andere planeten, de Melkweg en de ruimtevaart. Ook voeren de leerlingen tijdens de lessen een onderzoek uit. Hierbij kunnen ze kiezen uit vier vaste onderzoeksvragen of zelf een vraag bedenken. Op De Zwaluw is dit schooljaar een plusklas opgestart voor kinderen uit groep 5, 6 en 7. Voor deze leerlingen was ‘Ontdek de ruimte’ dus het eerste project in de plusklas! Op donderdag 18 januari  jl. presenteerden de leerlingen hun onderzoek aan hun klasgenoten en hun ouders. Een mooie gelegenheid voor het Wetenschapsknooppunt Leiden om ook een kijkje te gaan nemen.

Project

Zwaluw 5Het speciaal daarvoor ingerichte plusklaslokaal stond volledig in het teken van het project. Er hingen planeten aan het plafond en de ramen waren beplakt met foto’s en weetjes over de ruimte. De leerlingen waren opgesplitst in duo’s en hadden een eigen tafel waarop allerlei materialen uitgestald waren. Zo lag er een enquêteonderzoek, een planetenkwartet en door de leerlingen geschreven ruimteverhalen. Aan de wanden hingen grote posters met informatie over bijvoorbeeld maanstanden en de seizoenen. De leerlingen vertelden enthousiast over hun bevindingen en werkwijze.

Leven in de ruimte

Zwaluw 1De leerlingen hadden gekozen voor het onderzoek ‘Een stad op Mars’. In dit onderzoek moeten de leerlingen uitzoeken wat er nodig is om als mens te kunnen leven op Mars of een ander hemellichaam. Zo had één tweetal zelfs één van de manen van Jupiter gekozen. Tijdens hun onderzoek hebben ze, aan de hand van een zelfgemaakte plattegrond, een maquette gebouwd van het hemellichaam met de nodige voorzieningen. Zo waren de maquettes bijvoorbeeld voorzien van waterzuiveringsinstallaties, kassen of ruimtestations. Om de beurt mochten de groepen 5, 6 en 7 het werk van de plusklasleerlingen komen bewonderen en hen hierover bevragen. ’s Middags kwamen ook de ouders van de leerlingen langs om de resultaten te bekijken.

Verwonderwereld

Space mountainExtra bijzonder voor deze leerlingen was dat ze ook een Verwondereiland vrijspeelden met het project. De lesmodule is namelijk voor Leidse scholen aan te vragen via de website van het Verwonderpaspoort. Direct na de presentaties werden de pasjes van alle leerlingen gescand waarna ze in de klas of thuis op de computer het eiland ‘Space Mountain’ in hun Verwonderwereld konden zien verschijnen. Op dit eiland kunnen ze onder andere leren hoe je een ruimtetafel maakt, een filmpje over gewichtloosheid bekijken en middels verschillende opdrachten een astronautenbrevet halen!

Zwaluw 4Dankzij de gastvrijheid van De Zwaluw konden wij het enthousiasme en de mooie resultaten van de leerlingen met eigen ogen bewonderen. We zijn erg benieuwd hoe ze de komende maanden aan de slag gaan met de module ‘Levend Lab’!