terug naar overzicht

Leerlingen maken filmpjes over ontwerpen

20 februari 2020

Leerlingen uit Monster zijn aan de slag gegaan met het Your Turn project: ‘Ontwerp je eigen schoolplein’. Tijdens het ontwerpproject hebben ze filmpjes gemaakt waarin ze voor kinderen en leerkrachten de nieuwe werkvormen uitleggen.

Leerlingen voor leerlingen: YouTube filmpjes over werkvormen YourTurn

Voor de ontwerpopdracht is de klas van de Eerste Westlandse Montessori School op zoek gegaan naar ervaringen op het schoolplein. Vervolgens hebben de leerlingen diverse ontwerpen gemaakt en uitgewerkt om zo inspiratie te geven aan het bedrijf dat het schoolplein gaat ontwerpen. Hieronder volgt een impressie van het ontwerpproject en een aantal filmpjes van de toegepaste werkvormen.

De filmpjes zijn te vinden op het YouTube kanaal van het Wetenschapsknoopppunt TU Delft, zodat alle klassen in Nederland aan de slag kunnen met ontwerpend leren!

Empathie voor de ander

Ontwerpen doe je altijd voor een ander. Het is dan ook handig in elk ontwerpproject eerst in te leven in die ander. In het onderstaande filmpje zie je hoe dat kan met de werkvorm Kies je Vak. De klas ontdekt met deze werkvorm in dit ontwerpproject wat andere kinderen van het schoolplein vinden.

Een eerste beeld van wat de doelgroep belangrijk vindt is ontstaan. De week erop gaan de leerlingen in groepjes vloggen over het schoolplein. Opvallend is dat er nauwelijks uitleg nodig is bij de werkvorm; kinderen zien zo vaak vlogs dat ze met weinig uitleg direct weten hoe je een Omgevingsvlog aanpakt.

Van inzicht in de ander naar een ontwerpvraag

De toegepaste werkvormen, Kies je Vak en Omgevingsvlog (met ruim 12 vlogs), leverden rijke informatie op over wat gebruikers ervaren en doen op het schoolplein. In het onderstaande filmpje zie je hoe leerlingen thema’s en ontwerpvragen halen uit de verkregen informatie.

Uiteindelijk had de hele klas een groot aantal belangrijke thema’s ontdekt zoals:

  • meer groen op het plein,
  • meer ruimte voor grote spellen,
  • ruimte om te kunnen rennen,
  • goede verstopplekken,
  • ingang voetbalveld is nu een groot probleem
  • meer spannende speeltoestellen voor de bovenbouw

Elk ontwerpteam koos hieruit een favoriete thema en maakte er een uitdagende ontwerpvraag bij.   Rond die eigen vraag ging elk team brainstormen.

Brainstormen

De Omgekeerde brainstorm werd gebruikt om ervaring op te doen met brainstormen. In deze brainstorm komt elk kind op een nieuw idee door met een bochtje te denken.

Het team dat een groener schoolplein wil, laat in dit filmpje zien hoe je de methode van de Plaatjesbrainstorm gebruikt.

Kiezen en uitwerken

Tja, en dan heb je een klas met zes teams die elk zomaar twintig, dertig, veertig ideeën hebben bedacht. Niet alles kan uitgewerkt worden. Welk idee is nu het meest vernieuwend en waardevol? Dit team, dat werkt aan een betere ingang van het voetbalveld, checkt dit met behulp van het Keuzekruis.

Ontwerpen is een sociaal proces, een ander kan helpen om je idee verder te brengen. Alice Schut ontdekte dat feedback makkelijk leidt tot weerstand, maar dat met de werkvorm Feedback die inspireert, te zien in het onderstaande filmpje, leerlingen opener worden voor de feedback van klasgenoten of opdrachtgevers. Ze gaan andere, meer inspirerende vragen gaan stellen aan elkaar.

Meer weten? Lees hier Alice Schuts artikel over feedback voor de NVOX.

Ontwerp presenteren aan opdrachtgever

Ken je dat? Leerlingen hebben heel veel energie en moeite gestoken in het bedenken van een ontwerp, maar er is geen tijd om het idee aan de opdrachtgever te vertellen. Of leerlingen vertellen maar de helft. Met de werkvorm Videostrip loopt het gesmeerd. In het filmpje zie je twee teams een videostrip maken van hun ontwerp.

Super trots

Aan het eind van dit project, ben ik – samen met filmer Ricardo Dutkowiak en juf Robin Stijger – super trots op het filmteam. Luca, Jesse, Danique, Xavier, Noreline en Claire hadden ongelofelijk veel leuke filmideeën hebben en leggen de werkvorm beter en leuker uit dan ik ooit kan! Ik wens jullie dan ook  veel kijkplezier.

Bij alle werkvormen – die geschikt zijn voor kinderen tussen de acht en veertien jaar – is tevens een leshandleiding en leerlingenmateriaal beschikbaar. In een volgend blog vertel ik hoe je de werkvormen inzet in een ontwerpproject over een eigen thema.

Het filmproject is uitgevoerd met subsidie van het Expertise Centrum Wetenschap &Technologie Zuid-Holland en had als doel de kennis uit het NRO/NWO onderzoeksproject “Co-design with Kids” te verspreiden onder leerlingen.