Nieuws

Lerende leerkrachten gezocht!

5 oktober 2020 — Wetenschapsknooppunt Leiden

Enthousiaste scholen en leerkrachten worden uitgenodigd om deel te nemen aan onderzoek naar het samen leren van leerkrachten. Uw school gaat aan de slag met een eigen leervraag en ontvangt daarbij inhoudelijke en procesgerichte ondersteuning.

Lees meer

NIEUW: digitale gastles

21 september 2020 — Wetenschapsknooppunt Leiden

Digitale gastlessen laten leerlingen kennismaken met wetenschap aan de hand van een video van 10 minuten aangevuld met activerende (groeps)opdrachten. De eerste digitale gastles voor het basisonderwijs gaat over gaming.

Lees meer

De school als professionele leergemeenschap

21 september 2020 — Wetenschapsknooppunt Leiden

De BAB Academy is ontwikkeld voor álle leerkrachten die van uitdaging houden. Volg in de periode september-november 2020 dit professionaliseringsprogramma bij professor Wilfried Admiraal en leerkracht/onderzoeker Simone Rijksen en leer alles over professionele leergemeenschappen (PLG's).

Lees meer

Focus 2020-2025

15 juli 2020 — Wetenschapsknooppunt ZH

De wetenschapsknooppunten zijn gevestigd in tien Nederlandse universiteiten. Ze fungeren als regionale netwerken waarin universiteiten, (basis)scholen, schoolbestu- ren en lerarenopleidingen samenwerken.

Lees meer

Samenwerking WK TU Delft en ONZ

22 juni 2020 — Wetenschapsknooppunt Delft

Komend schooljaar gaat WK TU Delft nauwer samenwerken met ONZ, zodat de opgebouwde kennis en expertise over ontwerpend leren beschikbaar komt voor (onderbouw) VO, zowel voor havo/vwo als voor vmbo docenten.

Lees meer