Over ons

Links

Wij hebben interessante links voor u verzameld:

Website Voor Wat vindt u
daar?
Kinderkennisbank
Wetenschapsknooppunt Brabant
PO Lesmateriaal
Overzicht Wetenschapsknooppunten PO Lesmateriaal
Wetenschapsknooppunt Amsterdam PO Lesmateriaal
Twente Academy Young  Wetenschapsknooppunt Twente PO Inspiratie en lessuggesties
Wetenschapsknooppunt Wageningen University PO Lesideeëen
It’s Academy
Bètapartners
VO Uitgebreid palet aan bètatechnische activiteiten.
Wetenschapsknooppunt Utrecht PO Lesmateriaal en tips
Wetenschapsknooppunt Groningen PO Lesmateriaal
Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit (WKRU) PO Filmpjes, lesmateriaal en boeken over ‘Wetenschappelijke doorbraken in de klas’
Passend Primair Onderwijs regio Leiden PO De scholen binnen PPO regio Leiden verzorgen samen passend onderwijs voor kinderen van 4–13 jaar.