Over ons

Universiteiten

Elke wetenschapsknooppunt heeft haar eigen specialiteit:

Wetenschapsknooppunt Delft

TU_d_line_P1_color_1 klein oranje kaderCentraal in projecten, activiteiten en onderzoeken van het Wetenschapsknooppunt Delft staat het creatieve ontwerpproces, in het kader van onderzoekend en ontwerpend leren. Een goed creatief ontwerpproces bevordert de verdieping van techniekactiviteiten voor de kerndoelen 44 en 45: techniek onderzoeken, ontwerpen en maken. Met onderzoekend en ontwerpend leren ontwikkelen leerlingen vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denken en handelen, samenwerken en informatie delen.

Wetenschapsknooppunt Delft heeft zich gespecialiseerd in de invulling van creatieve ontwerpprocessen voor alle groepen in het basisonderwijs: hoe pak je een dergelijk ontwerpproces aan? Hoe kun je leerlingen het beste begeleiden in dit proces, creatieve denktechnieken laten toepassen en met verrassende nieuwe ideeën laten komen? Onze projecten leveren inzichten op die door de vele praktijkvoorbeelden en praktijkervaringen direct toepasbaar zijn in de klas.

Wetenschapsknooppunt Leiden

Logo universiteit Leiden met kader oranjeHet Wetenschapsknooppunt Leiden laat kinderen en jongeren kennis maken met wetenschap. Daarbij wordt samengewerkt met basisscholen (bovenbouw/ plusklassen) en het voortgezet onderwijs (onderbouw). Het Wetenschapsknooppunt zet zich met name in voor disseminatie van onderzoeksresultaten rechtstreeks in de scholen middels wetenschapscommunicatie, lesmateriaal en activiteiten. Onderzoekend leren staat centraal, met uiteraard veel aandacht voor nieuwsgierig zijn, vragen stellen, antwoorden zoeken en zelf onderzoek doen.

Het Wetenschapsknooppunt Leiden is sinds april 2013 onder gebracht bij de Sectie vwo-wo van het ICLON, waar ook het Aansluitingsprogramma vwo-wo onder valt. Jacqueline Hoornweg is projectleider van het Wetenschapsknooppunt Leiden en Hanny Gijsman is daarvan de coördinator. Het Wetenschapsknooppunt Leiden staat open voor (regionale) samenwerkingsverbanden die kennismaking met de wetenschap in de onderwijsketen bevorderen; belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met de projectleider.

Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam

logo-uni-eur-kader2Wetenschapsknooppunt Erasmus Universiteit Rotterdam biedt leerlingen van 10 – 12 jaar een warme kennismaking met wetenschap en onderzoekend leren. Dit doet zij door leerlingen rechtstreeks in contact te brengen met (aankomend) wetenschappers. Rond de thema’s filosofie, psychologie, geneeskunde en economie wordt verrijkingsonderwijs gerealiseerd voor  meer- en hoogbegaafde kinderen van groep 7 en 8 maar er zijn ook activiteiten voor reguliere klassen, zoals een online game en het begeleiden van expeditie Moendoes. Wetenschapsknooppunt EUR gaat vanaf 2014 ook educatieve activiteiten voor de onderbouw van het vwo ontwikkelen, in samenwerking met het scholenveld zelf. Hierbij zullen we hetzelfde principe hanteren: deels een breed aanbod voor heel vwo-3 en deels projecten als verrijkingsonderwijs. Wetenschapsknooppunt EUR betrekt wetenschappers, studenten, pabo’s en docenten bij al haar activiteiten, zodat we kennis delen en het eigen perspectief vergroten. Dat past mooi bij de ervaring die we de kinderen willen bieden.