Over ons

O&O

Kinderen zijn ontwerpers en onderzoekers in de dop. Het is daarom belangrijk dat kinderen de kans krijgen om hun talenten op dit vlak te ontwikkelen.

Het Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland doet sinds de oprichting onderzoek naar hoe ontwerpend en onderzoekend leren in het basisonderwijs vorm gegeven kan worden. Dat doen we samen met wetenschappers en ontwerpers van de drie universiteiten (Delft, Leiden en Erasmus) en het scholenveld via co-creatie: innovatieve projecten waarin we pionieren met de aanpak.

Ons onderzoek is gericht op het ontwikkelen van een methodiek voor creatief ontwerpen en we laten ons inspireren door de manier waarop ontwerpers op de TU Delft het ontwerpen vormgeven. De hoofdvraag in ons onderzoek is hoe kinderen hun creativiteit kunnen ontwikkelen en hoe ze tijdens het ontwerpproces op een rijke manier kunnen communiceren en samenwerken. Een klein deel van het onderzoek van het Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland gaat over onderzoekend leren.

Onderzoeksthema’s

divergent denken in ontwerpprocessen

In deze onderzoeklijn onderzoeken we de waarde van de CPS-methodiek, van het afwisselen van divergent en convergent denken en het gebruik van energizers en technieken voor divergent denken. Ook staan we stil bij de vraag hoe de creatieve ideeen omgezet kunnen worden in een concreet, tastbaar resultaat in de meer convergerende processen. Het doel is enerzijds wetenschappelijke kennisontwikkeling. We onderzoeken in hoeverre de CPS-aanpak leidt tot authentieke, creatieve, gevarieerde uitkomsten en ook een positieve impact heeft op de creatieve houding en het creatief denkvermogen van basisschoolleerlingen. Anderzijds is ons doel om de toolbox te vullen met voor de basisschool passende cases en tools.

  • Onderzoekers WK: Remke Klapwijk, Eveline Holla, Marc de Vries
  • Partners: Ontwerpbureau Meeple, Marc Tassoul , Industrieel Ontwerpen, Jet-net en een groot aantal scholen, Hogeschool Rotterdam, Marnix academie
  • Projecten: In de Ruimte – Een groen schoolplein – Designed by Kids- Biomedisch Ontwerpen- Jet-net
  • Publicaties: publicatie over project Galjoen
  • Producten voor scholen: lesboekje ‘in de ruimte’

gebruiksonderzoek door kinderen

Techniek heeft een “dual nature”. Elk product heeft fysieke kenmerken en heeft een sociale betekenis. Het betrekken van de gebruikers in het ontwerpproces is daarom een belangrijke trend in de ontwerpwereld. Technisch is er heel veel mogelijk, om waarde te creëren dien je in te spelen om (latente) verlangens van gebruikers. Goed onderwijs in technisch ontwerpen geeft kinderen de kans om zich te laten inleven in gebruikers en om ze onderzoek te laten doen naar de toekomstige gebruikers. Er is op dit terrein weinig onderzoek gedaan. Ons doel is praktische technieken te ontwikkelen en te onderzoeken.

  • Onderzoekers WK: Remke Klapwijk
  • Partners: Matthieu Gielen en Fenne van Doorn, Industrieel Ontwerpen, Max Havelaar, Jan Vermeerschool Delft
  • Projecten: simulaties in biomedisch ontwerpen, kinderen als co-researcher in contextmapping
  • Publicaties:
  • Blogs: